Cumhuriyet_Bayrami_Satranc_Turnuvasi_28Ekim2012_ODUL_TORENI -- Ekim 2012 (21 resimler)